Let op, geld lenen kost ook geld.

Voordelen en nadelen van een investeringskrediet

Investeringskrediet: Voordelen

De voordelen van een investeringskrediet zijn heel eenvoudig. In eerste instantie stelt het een groeiende onderneming in staat om de uitbreiding te financieren. De terugbetaling van de investeringen worden gespreid over een (middel)lange termijn die maximaal 30 jaar kan bedragen.

Een investeringskrediet is bovendien veel goedkoper dan gebruik maken van een kaskrediet. Het krediet wordt afgesloten voor een bepaalde duur en reeds op voorhand is bekend hoeveel de aflossingen zullen bedragen.

Toch is er in zekere mate ook flexibiliteit bij het kiezen van een investeringskrediet. Enerzijds bestaat de mogelijkheid om een delgingsvrije periode in te lassen (een periode waarbij enkel interesten worden terugbetaald) maar bestaat er ook de keuze tussen een variabele rentevoet of vaste rentevoet te hanteren. Anderzijds kan het krediet in één keer opgenomen worden, maar kan dat ook in schijven gebeuren.

In het kader van eigen middelen mag het voordeel ook niet onderschat worden. Door een investeringskrediet aan te gaan, blijven de huidige beschikbare financiële middelen in de onderneming. Deze middelen kunnen dienen als financiële buffer en zorgt er voor dat de onderneming een gezonde cash flow kan aanhouden.

Een investeringskrediet is combineerbaar met andere subsidies en steunmaatregelen van de overheid. Zeker als starter zijn er heel wat mogelijkheden om de opstart van je zaak te financieren.

voordelen en nadelenTot slot zijn de interesten en bijkomende kosten van een investeringskrediet fiscaal aftrekbaar, ook indien het gaat om een lening dat dient om een personenwagen te financieren.

Investeringskrediet: Nadelen

Er kunnen ook nadelen verbonden zijn aan een investeringskrediet. Wie geld leent om een bijvoorbeeld een handelspand te kopen, zal een lange tijd verbonden zijn aan de kredietverstrekker.
Betreft het de aankoop van kleine uitrusting dat niet zo duur is, dan kan een duur kaskrediet een uitweg bieden op voorwaarde dat deze met zekerheid op relatief korte termijn kan terugbetaald worden. Je kan deze berekening zelf eenvoudig laten uitvoeren bij de bank.

Bij variabele rentevoeten kunnen de rentelasten ook stijgen in de toekomst, hierdoor bestaat er soms enige onzekerheid over de totale terugbetalingskost van het investeringskrediet.

Het is ook mogelijk dat de kredietgever bijkomende waarborgen zal eisen. Indien een bedrijf wordt overgenomen, dan telt de aanwezige activa van het over te nemen bedrijf niet altijd mee als waarborg en zal je op zoek moeten gaan naar andere waarborgen. De bank kan eventueel ook eisen dat je de meerderheid van de aandelen blijft behouden.

Tip: Indien de bank waarborgen vraagt, probeer deze te beperken tot de investering waartoe het investeringskrediet zou dienen. Tracht ook de leenperiode zo kort als mogelijk te houden. Indien de terugbetaling uiteindelijk moeilijk verloopt is de kans groot dat de kredietgever de periode wil verlengen.