Let op, geld lenen kost ook geld.

Wat is een investeringskrediet?

Wat is een investeringskrediet?

Een investeringskrediet is uitsluitend bestemd voor zelfstandigen en ondernemingen. Het is een krediet op middellange of lange termijn dat dient om investeringen te verrichten voor de uitbreiding van je bedrijf. Investeringen kunnen machines, meubilair, vastgoed of zelfs een wagen zijn. Kortom: vaste activa voor de uitbouw van de activiteiten.
Ook de aankoop of verbouwing van een gebouw (aankoop winkel, handelspand, praktijkruimte, …) komt in aanmerking, net zoals energiebesparende installaties zoals zonnepanelen.

Een investeringskrediet is dus niet beschikbaar voor particulieren, het is een zakelijke lening, zowel voor starters als voor gevestigde ondernemingen. Het gaat om zelfstandigen en vrije beroepers die een eenmanszaak uitbaten, maar ook KMO-ondernemingen en landbouwbedrijven.

Qua terugbetaling en looptijd kan er op voorhand veel afgesproken worden. Zowel de looptijden als de terugbetalingsmodaliteiten kunnen variëren afhankelijk van de bank waar je geld leent, als het actief waarin je wenst te investeren.

De interesten van een investeringskrediet mogen integraal in kosten opgenomen worden en zijn dus fiscaal aftrekbaar.

Waarvoor kan je een investeringskrediet gebruiken?

Een investeringskrediet dient om alle beroepsmatige investeringen te financieren. Dit kan dus veel zaken omvatten. Een investeringskrediet kan dus om vele redenen worden aangegaan.

Aankoop van vastgoed
Een investeringskrediet aangaan voor de aankoop van vastgoed is perfect mogelijkheid. Dit kan gaan om een fabrieksgebouw, loods, werkplaats, … maar ook de aankoop van een woning waar een bestuurder zijn professionele activiteit uitvoert. Doorgaans zal een investeringskrediet voor de aankoop van vastgoed een looptijd kennen die ligt tussen 5 en 20 jaar.

Renoveren van vastgoed
Ook voor de renovatie van een pand kan een investeringskrediet worden aangegaan. De looptijd zal hierbij wel kleiner zijn dan bij de aankoop van een pand. Doorgaans ziet een bank leningen graag terugbetaald binnen een periode van 5 tot 7 jaar.

Investering in energiebesparende installaties
Naast renovatie van een bedrijfspand, kan je een investeringskrediet ook aangaan om te investeren in energiebesparende installaties zoals zonnepanelen, zonneboilers, een warmtepomp, …

Investeringskrediet voor bedrijfsactva

© Pixabay

(Eerste) uitrusting voor het bedrijf
Een startende onderneming, of een onderneming in volle groei zal af en toe te kampen hebben met de aankoop van nieuwe of bijkomende uitrusting terwijl er nog geen geld voor handen is.

Na het betalen van de courante leveranciers, het personeel en de aanschaf van nieuwe voorraden, blijkt er soms nood aan een bijkomende zakelijke financiering om de uitbreiding van het bedrijf te financieren. Dit kan eveneens gebeuren aan de hand van een investeringskrediet.

Bedrijfsuitrusting kan vele zaken omvatten: machines, kantoorinrichting, computermateriaal, …

Overname van een handelsfonds
Een bedrijf in expansie kan soms sneller groeien door andere bedrijven over te nemen. Een banklening is dan ook een van de meest logische manieren om de overname van een handelsfonds te financieren.

Een bijkomend voordeel is dan ook dat een bank zal geen aandelen of stemrecht zal eisen, terwijl andere mede-investeerders dat mogelijks wel zouden willen. Een investeringskrediet kan dus zeker meehelpen in de financiering van een handelsfonds overname, maar vergeet niet dat er ook steunmaatregelen worden voorzien door de overheid waarvan je gebruik kan van maken. Een voorbeeld zijn de leningen van het Participatiefonds.

Aankoop van een bedrijfswagen
Een bedrijfswagen kan zowel een personenwagen voor personeelsleden omvatten, als bestelwagens, vrachtwagens of landbouwvoertuigen voor het uitoefenen van uw activiteit.

Naast het aanschaffen van deze bedrijfsvoertuigen heb je ook steeds de keuze om deze te leasen. In beiden gevallen wordt de last van de financiering gespreid doorheen de tijd.

Vreemd vermogen

Het investeringskrediet maakt deel uit van het vreemd vermogen van een bedrijf. Het komt dus terecht onder de rubriek in de balans waar alle schulden en verplichtingen staan die een onderneming heeft lopen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vreemd vermogen op lange termijn (meer dan een jaar) en vreemd vermogen op korte termijn (minder dan een jaar). Schulden aan leveranciers bijvoorbeeld vallen in deze laatste categorie. Investeringskredieten, hypothecaire leningen en obligatieleningen zijn voorbeelden van langlopende schulden.

Naast het vreemd vermogen, heeft een bedrijf ook een eigen vermogen. Dit bestaat onder meer uit het kapitaal en de opgebouwde winsten en reserves uit het verleden. Alles samengeteld bekomen we het balanstotaal van een onderneming.

Dit zijn geen onbelangrijke begrippen aangezien de bank de solvabiliteit van een onderneming wil kennen alvorens een lening toe te kennen. De solvabiliteit is een ratio die de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans. De bank probeert hiermee in te schatten of de onderneming in staat is om snel de lening terug te betalen.