Let op, geld lenen kost ook geld.

Kaskrediet voor ondernemers

Het kaskrediet kent iedereen eigenlijk wel. Het is de mogelijkheid om onder nul te gaan op het saldo van je bankrekening en wordt aldus beschouwd als een permanente geldreserve die een onderneming ter beschikking heeft om tijdelijke tekorten op te vangen. Is het echter voor u als ondernemer een interessante kredietformule?

Wat is een kaskrediet?

Een kaskrediet is een krediet op korte termijn maar meestal van onbepaalde duur. Het dient voornamelijk om tijdelijke cash tekorten op te vangen en fungeert dus als een financiële geldreserve wanneer een onderneming tijdelijke kastekorten heeft. Deze wordt gekoppeld aan een zichtrekening van de onderneming.

Eenvoudig gezegd is het kaskrediet een mogelijkheid om onder nul te gaan op de rekening van de onderneming. De onderneming heeft op een manier een financiële buffer, bijvoorbeeld wanneer de eigen klanten pas na een maand hoeven te betalen, maar wanneer op dit moment een nieuwe stock moet aangekocht worden.

Een kaskrediet is met andere woorden een zeer flexibele manier om geld te lenen, maar ook heel duur. Een kaskrediet is bijvoorbeeld wel duurder dan een investeringskrediet.

Tijdelijke tekorten opvangen

Het nut van een kaskrediet is eenvoudig: tijdelijke financiële tekorten opvangen. Aangezien een kaskrediet doorgaans geen eindvervaldag kent, wordt het beschouwd als een permanente geldreserve waarop de onderneming kan terugvallen.

Eens het kaskrediet terugbetaald is – en de zichtrekening waaraan deze gekoppeld is m.a.w. terug een positief saldo vertoond – worden er geen interesten meer aangerekend. In de toekomst kan de zaak hier wel opnieuw gebruik van maken indien een situatie dit vereist.

Kaskrediet voordelen

Uit bovenstaande tekst kon je wellicht al grotendeels afleiden wat de voordelen van een kaskrediet zijn. We schetsen graag een overzicht van de voordelen van een kaskrediet:

 • Steeds een permanente geldreserve waarover de onderneming kan beschikken. Dit kan je beschouwen als een soort veiligheidsmarge.
 • Een ondersteuning van het werkkapitaal dat zeer nuttig kan zijn wanneer je zaak in volle groei is en nood heeft aan kortlopende financieringen.
 • Het betreft een flexibel krediet waarbij een onderneming in de toekomst, zonder bijkomende administratie, ook gebruik kan van maken.
 • Geen motiveringsplicht. Bij een kaskrediet hoeft geen motivering worden gegeven voor het krediet. Je hoeft deze ook niet telkens aan te vragen: het gaat om een krediet zonder einddatum waarover de onderneming steeds kan beschikken. Hierdoor is er ook weinig administratieve rompslomp.
 • Het biedt de mogelijkheid om onverwachte kosten snel te dekken, of om belangrijke klanten betalingsuitstel te kunnen aanbieden zonder zelf in de financiële problemen te komen.
 • Er zijn alleen interesten verschuldigd wanneer er effectief van het kaskrediet gebruikt wordt gemaakt.
 • De interesten en kosten die bij het kaskrediet horen zijn fiscaal aftrekbare beroepskosten.

kaskrediet controlelijst

Kaskrediet nadelen

Een kaskrediet is niet voor elke situatie geschikt en de gekende flexibiliteit komt ook met zijn nadelen.
Als ondernemer doe je er goed aan om rekening te houden met deze nadelen en indien het kaskrediet onvoldoende uitkomst biedt, dan zal een andere financieringsmethode zoals een investeringskrediet wellicht een betere oplossing bieden.

 • Een kaskrediet is een dure vorm van financiering. Het is daarom niet geschikt om een kaskrediet te gebruiken voor langere termijn.
 • Het is mogelijk dat er bijkomende kosten worden aangerekend zoals een overschrijdingsprovisie (wanneer teveel wordt opgenomen) of een provisie ter beschikkingstelling van het krediet (reserveringsprovisie).
 • Het is niet geschikt om een grote investering mee te financieren. Hiervoor is een investeringskrediet meer geschikt.
 • De rentevoet van een kaskrediet is variabel en dus op voorhand niet gekend.

Helaas zijn er weinig alternatieven voor korte termijn financieringen beschikbaar voor ondernemers.
Een straight loan is doorgaans de meest logische keuze wat korte termijn financiering betreft. De drempel van een straight loan ligt echter meestal te hoog waardoor een kleine KMO bijna genoodzaakt is om te kiezen uit een investeringskrediet of een kaskrediet.

De rente van zakelijke kaskredieten

De rente van kaskredieten voor bedrijven zijn variabel en evolueren mee met de marktrente. Bovenop deze basisrente wordt deze verhoogd met een contractuele marge. De interesten worden op dagelijkse basis berekend op het opgenomen saldo.

De werkelijke aanrekening van de interesten gebeuren veelal eenmaal per kwartaal of om de zes maanden. Dit is echter afhankelijk van de financiële instelling waarbij de onderneming een kaskrediet heeft afgesloten.

De reden waarom de rente van een kaskrediet hoger ligt dan deze van een investeringskrediet omdat het gaat om een flexibel krediet. Dit zorgt voor meer risico’s en onzekerheden voor de bank.

Welk bedrag aan kaskrediet?

De behoefte aan een kaskrediet zal variëren van onderneming tot onderneming. Doorgaans mag je er wel van uitgaan dat banken een minimumbedrag van 2.500 euro willen afspreken. Hoeveel kaskrediet uw bedrijf nodig heeft kan je samen met de bank en je boekhouder berekenen.

Het benodigde bedrag aan krediet kan bijvoorbeeld uitgerekend worden door de jaarlijkse omzet te vermenigvuldigen met het aantal dagen dat jouw klanten gemiddeld nodig hebben om jouw facturen te betalen en deze uitkomst te delen door 365.

( Jaaromzet * aantal dagen klantenkrediet ) / 365 = Kaskrediet
( 150.000 euro x 30 dagen) / 365 = 12.328,77 euro kaskrediet

Tip: Zelfstandigen en belastingkredieten

Zelfstandige ondernemers kunnen van een belastingkrediet genieten indien zij investeringen verrichten met eigen middelen. Hieronder wordt verstaan dat er geen lening langer dan 1 jaar mag worden aangegaan om deze investering te financieren.

Een kaskrediet valt niet onder deze definitie waardoor het in enkele gevallen wel opportuun kan zijn om een kleine investering toch met een kaskrediet te financieren. Hierdoor kan je op verschillende gebieden toch een voordeel uit halen:

Enerzijds kan je in de personenbelasting genieten van het belastingkrediet. Anderzijds is de rente van het kaskrediet ook aftrekbaar als kost. De investering tot slot kan afgeschreven worden en komt gespreid over meerdere jaren ook in de kosten terecht.

Samenvatting kaskrediet

Een kaskrediet wordt gekoppeld aan een zichtrekening van de onderneming en laat het bedrijf toe om onder nul te gaan op zijn zichtrekening. Van zodra een klant betaald vermindert het gebruikte bedrag aan kaskrediet automatisch.

Het kaskrediet is een flexibel krediet dat de onderneming in staat stelt een permanente geldreserve aan te houden, doch waarvan de rentetarieven hoger liggen dan bij andere kredieten. Hierdoor is een kaskrediet alleen geschikt om tijdelijke financiële behoeften op te vangen.