Let op, geld lenen kost ook geld.

Revolving krediet

Wat is een revolving krediet?

Een revolving krediet is een doorlopend krediet voor ondernemingen met een beperkte looptijd. Deze benaming wordt ook gebruikt bij particuliere leningen, maar heeft niet dezelfde betekenis. We beschouwen enkel het revolving krediet dat door bedrijven kan aangegaan worden.

Met een revolving krediet beschikt men over een aanwezige geldreserve. Met deze kredietlijn kan een bedrijf beschikken over voldoende liquiditeiten. Op die manier kan een onderneming bijvoorbeeld een grote voorraad aankopen of een investering financieren.

De rentevoet van deze kredietlijn is variabel en wordt periodiek (1 maand tot 6 maanden) herzien. Er is ook geen verplichting om het hele bedrag op te nemen. Er kunnen dus meerdere afnames plaatsvinden zolang de kredietlimiet niet wordt overschreden.

Een revolving krediet is een bijzondere vorm van het wentelkrediet. Daar waar men bij een wentelkrediet doorgaans een aflossingsplan voorziet, is dat niet het geval bij een revolving krediet.

Werking van een revolving krediet

De looptijd van deze kredietlijn is beperkt in tijd en wordt op voorhand afgesproken met de bank. Deze kan variƫren van 2 jaar tot zelfs 10 jaar. Elke bank kan echter andere maximale looptijden hanteren.

Gedurende deze looptijd kan je afhankelijk van de noden van het bedrijf voorschotten opnemen. Aan deze opnames kunnen voorwaarden verbonden zijn. Een voorwaarde die de bank kan stellen is een minimumbedrag dat de opname kan zijn.

De rentevoet is variabel is ligt dus niet vast. Het moment waarop de opname verricht wordt zal bepalen welke rentevoet verschuldigd zal zijn. Deze is afhankelijk van de stand van de Euribor of Libor (de marktrente op korte termijn).

Terugbetaling bij een revolving krediet

revolving krediet

© Shutterstock

De terugbetalingsmodaliteiten worden op voorhand bepaald maar kunnen heel flexibel zijn. Ook dit is afhankelijk van instelling tot instelling. Doorgaans wordt het krediet en de interesten terugbetaald op het einde van looptijd maar kan er ook gebruik worden gemaakt van een voorafbetalingsplan dat op voorhand wordt afgesproken.

Bij elke terugbetaling beschikt men nadien opnieuw over de mogelijkheid om een voorschot op te nemen. Althans zolang de vervaldag en de kredietlimiet niet werd overschreden.

Voordelen van een revolving krediet

Flexibel: Een revolving krediet is flexibeler ten opzichte van een investeringskrediet. Er kunnen meerdere afnames gebeuren op tijdstippen die je zelf kiest.
Hierdoor is een revolving krediet niet alleen geschikt om in te spelen op een opportuniteit of om te investeren in de groei van de onderneming (aankoop grote voorraad) maar kan het ook gebruikt worden om een investering te financieren.

Rentevoet: Bij revolving kredieten zal men gebruik maken van rentevoeten op korte termijn. In veel gevallen kan dit voordeliger zijn dan een rentevoet dat eenmalig bepaald wordt voor een krediet op lange termijn.

Vervroegd terugbetalen: Het is mogelijk om voor de vervaldag vervroegd terug te betalen. Ook het verlengen van de looptijd van een opgenomen voorschot is mogelijk.

Fiscaal aftrekbaar: Alle kosten en de intresten van een revolving krediet zijn fiscaal aftrekbaar aangezien het gaat om een zakelijke lening.

Kosten bij een revolving krediet

Net zoals bij andere kredieten moet men rekening houden met een aantal bijkomende kosten die worden aangerekend. Op het niet opgenomen bedrag van de kredietlijn wordt een reserveringsprovisie aangerekend. Dit komt omdat de bank het bedrag dat men nog niet heeft opgenomen steeds ter beschikking moet houden.

Bij elke geldopname of verlenging zal een trekkingsrecht worden aangerekend. Dit is een vergoeding die betaald moet worden om de verwerkingskosten te vergoeden.

Op de kredietlijn dat men wenst te bekomen zullen ook andere kosten worden aangerekend zoals studiekosten, dossierkosten en beheerskosten.

Bij een vervroegde terugbetaling kan het eveneens mogelijk zijn dat een wederbeleggingsvergoeding wordt aangerekend.

Tot slot zijn de interesten variabel en afhankelijk van de marktrente. Deze kan in uw voordeel evolueren, maar ook in uw nadeel. Hierdoor wordt het opmaken van een budgettair plan toch enigszins moeilijker.