Let op, geld lenen kost ook geld.

Looptijd en opname van een investeringskrediet

Een investeringskrediet volgt zeer vaak de economische levensduur van het actief dat je wenst aan te kopen. De looptijden kunnen met andere woorden variëren van 1 tot 30 jaar. Het gaat dus om kredieten op middellange of op lange termijn.

De looptijd varieert afhankelijk van de afschrijvingsduur van de investering. Voor de aankoop van een grond, kan de termijn bijvoorbeeld 25 jaar bedragen.

Andere voorbeelden kunnen zijn:
Looptijd investeringskrediet twee vrouwen

  • Aankoop inrichting kantoor: investeringskrediet op 5 jaar
  • Aankoop computerinfrastructuur: investeringskrediet op 3 jaar
  • Plaatsing zonnepanelen: investeringskrediet op 10, 15 of 20 jaar
  • Aankoop bedrijfspand: investeringskrediet op 20 jaar
  • Overname handelsfonds: investeringskrediet op 5 of 10 jaar

Het minimum bedrag dat een investeringskrediet kan bedragen varieert van bank tot bank. Doorgaans mag je rekenen vanaf een minimum van 5.000 euro. Het maximum bedrag wordt bepaald afhankelijk van de investering die je wenst te doen en welk soort investering je zal gaan verrichten.

Het geleend bedrag kan je in één keer opnemen of in schijven. Vaak dient wel bij elke opname een bewijs te worden geleverd van de investering om een opname te motiveren.

Er bestaat ook de mogelijkheid om de eerste aflossing uit te stellen door een delgingsvrije periode in te lassen. De lengte van deze periode spreek je op voorhand af me je krediet adviseur en in tussentijd betaal je enkel interesten. Deze opnameperiode zal doorgaans maximaal 2 jaar bedragen, in de praktijk zal men vaak een periode van 2 maanden hanteren. Vergeet niet dat dit gepaard kan gaan met bijkomende kosten.